0548-545345, bereikbaar ma t/m vr 8:00-17:00 Dealer worden?
Klantenservice
Vetanimalcare.nl
Beurzen

Afbeeldingen van producten en doorlink kopjes:
Klanten van Vet Animal Care mogen van alle afbeeldingen gebruik maken op de site.
Niettemin moeten deze producten dan wel bij Vet Animal Care betrokken worden.
Daarbij mogen de afbeeldingen en doorlink kopjes niet verspreid, gekopieerd, enz worden.

Layout:
Deze zijn volledig in het beheer van Vet Animal Care en mag onder geen beding gebruikt worden op andere websites.

 

Disclaimer:

Gebruik van foto’s en andere materialen: Gebruik van afbeeldingen op deze website door derden is volledig voor eigen risico. Wij proberen van foto’s en ander materiaal zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om het materiaal met diens toestemming te kunnen gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen rechthebbende te zijn en wilt u niet dat wij dit materiaal op de huidige manier op onze website gebruiken, neem dan contact op met info@vetanimalcare.nl.

Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Vet Animal Care besteedt aan de samenstelling van de site en de daarin opgenomen gegevens en afbeeldingen, geeft Vet Animal Care geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Vet Animal Care zijn verbonden. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Vet Animal Care sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie, in welke vorm dan ook. U vrijwaart Vet Animal Care voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.