Afrastering (Hoe werkt afrastering?)

Hoe werkt elektrische afrastering?

Een elektrische afrastering bestaat uit een stroomcircuit waardoor de stroom zich verplaatst. De stroom gaat via het draad naar het dier of naar het gras en via de aardingspaal van het aardingssysteem terug naar het apparaat.Wat heeft u nodig voor een goed functionerend stroomcircuit:

• Een schrikdraadapparaat dat regelmatige stroomstoten afgeeft.
• Een afrasteringsdraad die de stroom geleidt.
• Isolatoren die de stroom isoleert van de palen.
• Aarding die de stroom terugvoert naar het schrikdraadapparaat.

Welk schrikdraadapparaat past nu het beste bij uw weideafrastering?

De keuze van een schrikdraadapparaat is afhankelijk van verschillende factoren.
1. Wat is de lengte van de afrastering?
2. Welke dieren wilt u afrasteren?
3. Begroeiing aan de afrastering?
4. Hoeveel vermogen moet het schrikdraadapparaat bezitten?
5. Houdt bij uw keuze rekening met toekomstige uitbreidingsplannen.
6. Kies een apparaat met voldoende afgifte van implusenergie ''Joule'' en een hoge spanning ''Volt'' bij aanraking van de afrastering.

Wanneer er een aansluiting van 220 Volt ''Stopcontact'' in de buurt is, is dit de beste oplossing en garantie voor constante stroomvoorziening, welke de meest optimale afweereigenschappen bezit.

Excellent weideafrastering maakt kwaliteit betaalbaar!


Basisbegrippen:

Uitgangsspanning in Volt

Uitgangsspanning is het voltage dat aan de uitgang van het apparaat wordt gemeten. Het voltage is nodig om de energie te transporteren. Omdat de afrastering nog niet is aangesloten heeft dit getal geen praktische waarde.

Spanning bij belasting 500 Ohm in Volt

Spanning bij 500 Ohm is het voltage dat op de afrastering staat bij aanraking van mens of dier.

Ladingsenergie in Joules

Dit is het vermogen aan energie welke het schrikdraadapparaat uit het stopcontact of batterij opneemt.

Impulsenergie in Joules

De Impulsenergie ook wel ontladingsenergie genoemd is de impuls, welke het dier voelt wanneer het in aanraking komt met de afrastering. Hoe hoger de impulsenergie hoe sterker de klap.


Aarding

Aarding is ontzettend belangrijk. Goede aarding is 50% van de kwaliteit van de afrastering. De aarding zorgt ervoor dat het stroomcircuit zich sluit. Dit betekent dat bij aanraking van het afrasteringdraad de stroom via het dier de grond invloeit en via de aardingspaal terugvloeit. 

Wanneer de Aarding onvoldoende is zal uw afrastering niet doeltreffend functioneren. 

Een aarding bestaat uit speciale aardingspalen. Is er meer dan één aardingspaal nodig dan dient men deze minimaal drie meter uit elkaar te plaatsen. Bij de keuze van het aantal benodigde aardpennen speelt de bodem een belangrijke rol. Zo heeft een droge bodem een veel slechtere geleiding dan een vochtige bodem.

Conclusie: Bij een droge bodem zijn er meer aardingspalen nodig dan bij een vochtige bodem.

 

Stroomgeleiders

De kransslagader van uw afrastering is de stroomgeleidende draad (lichtmetaal of R.V.S.) welke de stroom transporteert, waarbij deze in verschillende dikten en kwaliteiten worden aangeboden. Los van de specifieke voordelen van de verschillende mogelijkheden (koord, lint of draad) komt daar als belangrijkste aspect de elektrische geleidbaarheid bij. Wilt u absoluut het beste materiaal dan kiest u het lint, koord of draad. Zoneguard Plus zorgt voor 40 keer betere stroomgeleiding.

Meest gestelde vragen:

Welk schrikdraadapparaat kan ik het beste pakken?

Wanneer er een lichtnetaansluiting aanwezig is gebruik dan een lichtnetapparaat. Altijd stroom. Wanneer er geen lichtnetaansluiting voorhanden is gebruik dan een batterijapparaat.

Kan het schrikdraadapparaat geaard worden op de aarding van het lichtnet?

Nee, dat mag niet. Installeer een apart aardingssysteem.

Waar dien ik de aardingspaal te plaatsen?

De aardingspaal moet helemaal onafhankelijk staan van het huis.
De aardingspaal dient op een afstand van 10 meter van het huis en stal te staan.
Nooit de aardingspaal op waterleidingen aansluiten!

Er staat stroom op de aardingspaal, oorzaak kan zijn:

Aardingspaal is te kort
Te weinig aardingspalen
Grond is te droog

Een goede aarding is het hart van uw weideafrastering!

Wat het vermogen van een schrikdraadapparaat ook is, de installatie is nog doeltreffender als men voor een goede aarding zorgt.

Hoe ver dienen de aardingspalen uit elkaar te staan?

Minimaal 3 meter.

Moet mijn afrastering rond lopen?

De stroom dient rond te lopen. Stroom loopt via het lint, koord of draad naar het dier of opgroeiend gras en via de aardingspennen weer terug naar her schrikdraadapparaat (zie ''hoe werkt elektrische afrastering'' hierboven).

Hoe kan ik mijn elektrische afrastering controleren op een perfecte werking?

Met een digitale voltmeter kan men dit eenvoudig controleren. Als men 4000 Volt (4kV) afleest dan is alles in orde.

Hoeveel stroom moet er minimaal op een goede afrastering staan?

Minimaal 4000 Volt spanning. Staat er dit niet op? Controleer dan eerst het schrikdraadapparaat en vervolgens het aardingssysteem en als laatste uw afrastering.

Hoe lang is de levensduur van een 9 Volt batterij?

De levensduur is afhankelijk van aarding, kwaliteit isolatoren, kwaliteit koord/lint/draad en begroeiing. Is