Meten is weten

Jongvee opfok - Meten is weten
Het doel van jongvee opfok is het produceren van melkkoeien die volledig klaar zijn voor een gezond, lang en productief leven. Jongvee is de toekomst van uw melkveebedrijf. Jongvee opfokken is investeren in de toekomst. Wanneer een pink hoogdrachtig is, heeft ze gemiddeld al € 1606 gekost, exclusief eigen arbeid. Pas wanneer de dieren afkalven gaan ze geld opbrengen. Besparen op opfok, geeft echter meestal dieren die later ook weinig geld opbrengen. Sterke duurzame dieren een eerste keer laten afkalven tussen 22 en 24 maanden is het uiteindelijke doel. En wel op een gewicht na afkalven van 550 kg. Om bovenstaande doelstelling te realiseren is een probleemloze opfok van geboorte tot afkalven van belang. Om de groei te controleren is meten zinvol. Er zijn twee belangrijke controlepunten voor de groei:

 Gewicht bij inseminatie
Dit moet minimaal 380 kg zijn 
(dit komt overeen met een borstomtrek van 170 cm)

Gewicht vlak voor afkalven
620 kg is gewenst. 
(De dieren wegen dan 550 kg na het kalven.)

 

    

Het meten van de borstomvang.

Het is dikwijls makkelijker om de borstomtrek te meten dan de dieren te wegen. Borstomtrek omzetten naar lichaamsgewicht doet u met de volgende tabel:

Voor een overzicht van alle informatie kunt u de volgende PDF downloaden:

Meten is Weten.pdf