De Gelatineboli


ONZE GELATINEBOLI WERKEN DIRECT!

Het toedienen van vitaminen en mineralen bij runderen kan eenvoudig door het gebruik van een bolus. Het werkt gemakkelijk, hygiënisch en snel. Door gebruik te maken van de gelatinecapsule kunt u ook niet-smakelijke bestanddelen toevoegen en hiermee een veel efficiëntere oplossing bieden voor runderen dan bijvoorbeeld bij een vloeibaar product dat smakelijk moet zijn om opname te garanderen.

Als een koe of kalf ziek is of extra ondersteuning nodig heeft, is snel resultaat een vereiste. In dat geval bieden direct werkende bolussen, zoals calcium-, fosfor- en energiebolussen uitkomst. Echter zijn er veel “direct werkende” pillen en bolussen op de markt. Grofweg kunnen deze onderverdeeld worden in geperste pillen en gelatinebolussen. Omdat wij hier toch veel vragen over krijgen, brengen wij hieronder de verschillen duidelijk in kaart.


GEPERSTE BOLUS
Een geperste bolus is een harde tablet. Deze moet altijd voldoende hard zijn anders zou de geperste bolus al in de verpakking of pillenschieter uiteenvallen. De geperste bolus zal pas enkele uren na het ingeven uiteenvallen en de ingrediënten kunnen dan pas geleidelijk worden opgenomen. De geperste bolus is dus NIET ALTIJD EEN DIRECT WERKENDE BOLUS. Daarnaast is voor de productie van geperste boli vulstof nodig, waardoor er bij geperste boli géén sprake is van 100% actieve ingrediënten. Tenslotte ontstaan door verhitting en druk tijdens het productieproces beschadigingen waardoor o.a. vitaminen hun werking verliezen.


GELATINEBOLUS

De Gelatinebolus is een capsule die wordt afgevuld met poeder. Deze capsule glijdt goed door de keel van de koe en lost heel snel na het ingeven op door vocht en warmte van de pens. Hierdoor komen de werkzame ingrediënten direct vrij. Dit proces treedt al binnen enkele minuten op. Daarmee is een gelatinebolus DE DIRECT WERKENDE BOLUS. Daarnaast heeft deze bolus als voordeel, dat deze voor 100% uit actieve ingrediënten bestaat, die behouden blijven en volledig ten goede komen aan de koe. Daarnaast gelden géén beperkingen in het toepassen van effectieve ingrediënten.