Cobaltgebrek

Cobaltgebrek bij lammeren? Het kan maar beter worden voorkomen!
Cobaltgebrek is één van de belangrijkste redenen dat lammeren niet goed doorgroeien met alle gevolgen van dien. Schapen hebben een verhoogde behoefte aan kobalt voor met name de wolgroei.

Wat doet Cobalt
Cobalt wordt bij herkauwers in de pens door bacteriën gebruikt voor de vorming van vitamine B12. Vervolgens wordt vitamine B12 in de dunne darm opgenomen in het bloed. Vitamine B12 is een cofactor voor twee enzymen (methylmalonyl-CoA mutase en methionine synthetase) die een belangrijke rol spelen in de energiehuishouding. Door een tekort aan cobalt ontstaat een tekort aan vitamine B12. Hierdoor treedt een stofwisselingsstoornis op die onder andere leverbeschadiging tot gevolg heeft. Jonge, groeiende dieren (lammeren) zijn er gevoeliger voor dan volwassen dieren. Bij lammeren treedt in de meeste gevallen cobaltgebrek op na het spenen (op een leeftijd van 3 tot 4 maanden) en wel vanaf begin mei tot september/oktober.

lammetjes

 Hoe weet ik dat mijn lammeren cobaltgebrek hebben?
De lammeren blijven achter, groeien slecht ondanks voldoende voer en ontworming. Een aantal dieren krijgen een dikke kop met traanstrepen, een verminderde weerstand, zijn gevoeliger voor infecties (maagdarmworminfecties), hebben een dorre slechte wolaanzet en slecht uitziende vacht, en verminderde vruchtbaarheid.

Bij twijfel is een zekere diagnose te maken door middel van bloedonderzoek naar vitamine B12. Verder is leveronderzoek (bij sectie of via een leverbiopt) mogelijk. Ook kan naar het cobaltgehalte in grond en gewas gekeken worden.

Voederadvies
Een cobalbehoefte kan eenvoudig en direct worden opgelost met een Uno Lamb bolus of de Cobalt Drench Plus.

Bij de Cobalt Drench Plus is de Cobalt behoefte voor ca. 2 maanden (= 60 dagen) gedekt.

Bij de Uno Lamb bolus is de behoefte voor 4 maanden (=120 dagen) gedekt.

Met een B12 injectie is de behoefte voor 3 weken (=21 dagen) gedekt.

Onze voorkeur gaat uit naar de Uno Lamb bolus of de Cobalt Drench Plus. De Cobalt Drench Plus heeft een perfecte samenstelling. Naast een hoog aandeel Cobalt bevat Cobalt Drench Plus tevens: Vitamine B12, Vit. E, A, D3, B1, B3, B5, energie en B6.Uno Lamb bolus heeft de langste en betrouwbaarste werking. Het is de enige combibolus die naast direct beschikbare Cobalt en vitamine B12, tevens 2 bolusssen bevat die 4 maanden lang cobalt, selenium (is een belangrijk element in de weerstandsopbouw en uiergezondheid) en jodium verstrekt.

De Uno Lamb bolus kan met elke ontworming of behandeling gecombineerd worden.