Vliegenbestrijding op vee

Vliegenbestrijding op jongvee en melkvee in de wei.
Het is overduidelijk dat vliegenbestrijding gedurende de weideperiode niet meer weg te denken is. Niet alleen vanwege zomerwrang en allerlei bacteriële aandoeningen, maar ook de hinder die het jongvee en melkvee ondervinden van de aanwezigheid van vliegen. Hierbij denken we o.a. aan melkproductie, groei en vruchtbaarheid.

Wanneer moet u beginnen met vliegenbestrijding?
Vliegenbestrijding moet beginnen op het moment dat er nog weinig vliegen zijn. "Voorkomen is in het geval van vliegenoverlast beter dan genezen". Vliegen kunnen zich namelijk razendsnel vermeerderen. Afhankelijk van het seizoen kunnen 2 vliegen binnen één maand 200 vliegen worden. Dat betekent 1 miljoen vliegen binnen 4 maanden. De juiste vliegenbestrijding begint dus altijd op het moment dat er weinig vliegen zijn. Voor bestrijding op het jongvee en melkvee betekent dit dat u moet beginnen in april.

In de lente (april) zijn er nog relatief weinig vliegen, maar zodra de temperatuur stijgt, neemt het aantal vliegen snel toe. Vliegen vermeerderen zich bij temperaturen boven 12 graden Celsius. Wanneer er geen actie wordt ondernomen, kan de vliegenpopulatie binnen enkele weken al een hinderlijke omvang bereiken en overlast veroorzaken. Het aantal vliegen groeit snel en de overlast en onrust in de koppel worden groter en groter. Als u geen actie onderneemt, zal het voor uw veestapel negatief uitwerken. 

Door tijdig te