Vliegenbestrijding op vee

Vliegenbestrijding op jongvee en melkvee in de wei.
Het is overduidelijk dat vliegenbestrijding gedurende de weideperiode niet meer weg te denken is. Niet alleen vanwege zomerwrang en allerlei bacteriële aandoeningen, maar ook de hinder die het jongvee en melkvee ondervinden van de aanwezigheid van vliegen. Hierbij denken we o.a. aan melkproductie, groei en vruchtbaarheid.

Wanneer moet u beginnen met vliegenbestrijding?
Vliegenbestrijding moet beginnen op het moment dat er nog weinig vliegen zijn. "Voorkomen is in het geval van vliegenoverlast beter dan genezen". Vliegen kunnen zich namelijk razendsnel vermeerderen. Afhankelijk van het seizoen kunnen 2 vliegen binnen één maand 200 vliegen worden. Dat betekent 1 miljoen vliegen binnen 4 maanden. De juiste vliegenbestrijding begint dus altijd op het moment dat er weinig vliegen zijn. Voor bestrijding op het jongvee en melkvee betekent dit dat u moet beginnen in april.

In de lente (april) zijn er nog relatief weinig vliegen, maar zodra de temperatuur stijgt, neemt het aantal vliegen snel toe. Vliegen vermeerderen zich bij temperaturen boven 12 graden Celsius. Wanneer er geen actie wordt ondernomen, kan de vliegenpopulatie binnen enkele weken al een hinderlijke omvang bereiken en overlast veroorzaken. Het aantal vliegen groeit snel en de overlast en onrust in de koppel worden groter en groter. Als u geen actie onderneemt, zal het voor uw veestapel negatief uitwerken. 

Door tijdig te behandelen wordt opbouw van de vliegenpopulatie en dus van de populatie-eieren, maden en poppen voorkomen. “Als het al zwart ziet van de vliegen ben je gewoon te laat.”

Door in plaats van een pouron een vliegenoorlabel toe te passen, bent u verzekerd van een eenmalige behandeling gedurende het gehele weideseizoen.

Waarom zitten er altijd vliegen op uw jongvee en melkvee?

Herkauwers (melkvee en jongvee) worden vaak in groepen gehouden, op stal of in de weide. Daardoor zijn ze erg aantrekkelijk als doeldier voor ectoparasieten. De leef- en verblijfplaatsen van ectoparasieten en hun levensstadia bevinden zich dan ook vaak in de omgeving van dieren. Zo worden eieren gelegd in mest, voerresten, plantaardig materiaal, kadavers.

Vliegenbestrijding is van essentieel belang.
Vliegen zorgen voor veel schade. Zowel directe schade als indirecte schade. Ectoparasieten zorgen voor meer dan overlast alleen en de schade die ze veroorzaken wordt vaak onderschat. Naast dat ze hinderlijk zijn en dierwelzijn aantasten, hebben ze ook een economische impact. De schade kan direct zijn, zoals uierontsteking, verminderde melkgift en groei, of indirect zoals het overbrengen van ziektes en extra werk bij de verzorging.

Door tijdig te behandelen (direct bij het naar buiten gaan) wordt dus de populatie eieren, maden en poppen voorkomen. “Want als er volop vliegen zitten op de dieren ben je te laat.”

Wij adviseren BoviClip Anti-vliegen oorlabels!

Het gebruik van Anti- vliegen oorlabels is niet meer weg te denken. Veehouders die kiezen voor veiligheid, zekerheid, diervriendelijkheid en duurzaamheid kiezen voor de BoviClip Anti-vliegen oorlabels. En dat is logisch, want de BoviClip past perfect in de zienswijze van de huidige bedrijfsvoering van de veehouder.

Het huidige vliegen pouron kent een steeds kortere werking van slechts 4 tot 7 weken = een behandeling van 5 tot 7 maal per seizoen (van april t/m oktober, verschillend per pouron en registratie). Daarbij hebben we het nog niet over de eventuele weersinvloeden en extra arbeid die een pouron behandeling met zich mee brengt.

Met BoviClip oorlabels beschikt u over een zeer effectieve en veilige manier van vliegenbestrijding bij jongvee en melkvee. De werkingsduur van BoviClip is minimaal 4 maanden = 16 weken.

Daarom zeggen we ook:

 "Ga je echt voor vliegvrij dan gebruik je BoviClip in de wei"

BoviClip is vergelijkbaar met een mineralen bolus voor jongvee. De investering verdient zich namelijk net zoals bij onze mineralen bolus, dubbel en dwars terug. BoviClip op basis van permethrin is hét middel dat gewoon de beste bescherming biedt tegen alle soorten vliegen, waaronder de wrangvlieg, bij jongvee in de wei. Naast vliegenoverlast dient BoviClip ter voorkoming van mastitis (o.a. zomerwrang) en ooginfecties.