Zomerwrang

Zomerwrang: dé nachtmerrie voor iedere veehouder!
De vlieg maakt ziek! Vliegende viezeriken zijn het, want waar houden vliegen van? Poep, mest en rottend voer.

Als we het hebben over vliegenbestrijding, is zomerwrang toch wel dé nachtmerrie voor iedere veehouder! Deze bacteriële infectie wordt veroorzaakt door de zogenaamde zomerwrangvlieg, die voornamelijk actief is van juni tot en met september. We zien de infectie dan ook met name bij droogstaande koeien en jongvee.

Ontsteking
Alhoewel veel bacteriële infecties te genezen zijn, geldt dit helaas niet altijd voor zomerwrang! Door de zeer snel ontstane uierontsteking worden de uierkwartieren dik, eventueel bloederig en etterig. Door de grote hoeveelheid pus is behandeling (o.a. leegtrekken) vaak lastig. Daarnaast is het erg pijnlijk waardoor ook de algehele gezondheid van de koe in het geding komt. En doordat het uierweefsel vaak helemaal verwoest wordt, wordt het dier onbruikbaar voor productiedoeleinden.  

Vliegenbestrijding van levensbelang
Het is overduidelijk: voorkomen is in dit geval beter dan genezen! Vliegen­bestrijding gedurende de weide­periode is van levensbelang voor uw vee! Vliegen kunnen ziektes/virussen overbrengen (zomerwrang, oogontsteking, blauwtong). Daarnaast geven vliegen stress bij de dieren, met productieverlies tot gevolg: verlaging van de melkproductie, vermindering van groei en vruchtbaarheid.