Zomerwrang

Zomerwrang: dé nachtmerrie voor iedere veehouder!
De vlieg maakt ziek! Vliegende viezeriken zijn het, want waar houden vliegen van? Poep, mest en rottend voer.

Als we het hebben over vliegenbestrijding, is zomerwrang toch wel dé nachtmerrie voor iedere veehouder! Deze bacteriële infectie wordt veroorzaakt door de zogenaamde zomerwrangvlieg, die voornamelijk actief is van juni tot en met september. We zien de infectie dan ook met name bij droogstaande koeien en jongvee.

Ontsteking
Alhoewel veel bacteriële infecties te genezen zijn, geldt dit helaas niet altijd voor zomerwrang! Door de zeer snel ontstane uierontsteking worden de uierkwartieren dik, eventueel bloederig en etterig. Door de grote hoeveelheid pus is behandeling (o.a. leegtrekken) vaak lastig. Daarnaast is het erg pijnlijk waardoor ook de algehele gezondheid van de koe in het geding komt. En doordat het uierweefsel vaak helemaal verwoest wordt, wordt het dier onbruikbaar voor productiedoeleinden.  

Vliegenbestrijding van levensbelang
Het is overduidelijk: voorkomen is in dit geval beter dan genezen! Vliegen­bestrijding gedurende de weide­periode is van levensbelang voor uw vee! Vliegen kunnen ziektes/virussen overbrengen (zomerwrang, oogontsteking, blauwtong). Daarnaast geven vliegen stress bij de dieren, met productieverlies tot gevolg: verlaging van de melkproductie, vermindering van groei en vruchtbaarheid.

Wanneer beginnen met vliegenbestrijding?
Vliegenbestrijding moet beginnen op het moment dat er nog weinig vliegen zijn.  Vliegen kunnen zich immers razendsnel vermeerderen. Afhankelijk van het seizoen kunnen 2 vliegen binnen één maand 200 vliegen worden. Voor bestrijding op het jongvee en melkvee betekent dit dat je al in april moet beginnen.

Temperatuurstijging
In de lente zijn er nog relatief weinig vliegen, maar zodra de temperatuur stijgt, neemt het aantal vliegen snel toe. Vliegen vermeerderen zich bij temperaturen boven 12 graden Celsius. Wanneer er geen actie wordt ondernomen, kan de vliegenpopulatie binnen enkele weken al een hinderlijke omvang bereiken en overlast veroorzaken. Het aantal vliegen groeit snel en de overlast en onrust in de koppel wordt groter en groter. Als u geen actie onderneemt, zal het voor uw veestapel negatief uitwerken. 

Schade wordt vaak onderschat
Vliegen zorgen voor meer dan overlast alleen en de schade die ze veroorzaken wordt vaak onderschat. Naast dat ze hinderlijk zijn en het dierwelzijn aantasten, hebben ze ook een economische impact. De schade kan direct zijn, zoals uierontsteking, verminderde melkgift en groei, of indirect zoals het overbrengen van ziektes en extra werk bij de verzorging.

Vliegenbestrijding op het dier in de weide
Effectief met Boviclip anti-vliegen oorlabels of middels een pour-on. Een vliegen pour-on daarentegen biedt géén constante bescherming, is minder weersbestendig en dient op het juiste tijdstip herhaald te worden met dus extra arbeid. Boviclip anti-vliegen oorlabels geven bescherming voor het gehele weideseizoen en hoeft u slechts één keer toe te passen. Geeft tevens bescherming tegen de knut.