Ratten en muizen bestrijden

ZOÖNOSEN

Buiten het feit dat ongedierte in de stal de aanwezige dieren verontrust, draagt ongedierte ook allerlei bacteriën en virussen met zich mee. Ratten kunnen zelfs drager van zoönosen zijn! Zoönose is een van dier op mens overdraagbare infectieziekte. Het is dus zaak om hier goed bij stil te staan en een effectief plan op te stellen. Andere op de loer liggende risico’s worden hiermee ook voorkomen, zoals brand door knagen aan elektrabekabeling. Het is mogelijk om met allerlei voorhanden zijnde tips en trucs de aanwezige plaagdieren te reduceren. De overheid legt steeds meer regels op, waardoor het niet eenvoudiger wordt om van sommige overlast gevende plaagdieren (zoals muizen en ratten) af te komen. Vraagt u zich wel eens af: Doe ik het wel op de juiste manier? En beschik ik over de juiste certificaten om zelf aan de slag te gaan?

DE REGELS
Wellicht heeft u al eens van de term IPM (“Integrated Pest Management”)  en de daarbij horende regels gehoord. Het bestrijden van plaagdieren is namelijk niet iets dat je even tussendoor doet. Daar is een behoorlijke basiskennis voor nodig. De verplichting van een KBA-licentie (Knaagdierbestrijding Agrarische Bedrijven) en IPM rattenbeheersing zijn niet zomaar ontstaan. Bij een goede wering is bestrijding overbodig. Mocht er ondanks een goede wering toch een muis of rat binnen worden waargenomen, dan mag met een KBA-licentie een bestrijding worden uitgevoerd. 

KBA-LICENTIE
Niet alle manege- of stalhouders zullen tijd hebben om een KBA-licentie te halen. Nu daar ook nog eens een IPM-rattenbeheersingscertificaat is bijgekomen voor als u ook buiten met chemische bestrijding aan de slag wilt, wordt het een complex verhaal. Dit houdt namelijk in dat zowel de persoon als het bedrijf gecertificeerd moeten zijn. Als dit het geval is, mag in het uiterste geval een bestrijding met gif uitgevoerd worden. Wanneer u geen KBA-licentie heeft, betekent dat u bij ratten een niet-chemische bestrijding (vangkooi of rattenklem) mag gebruiken, mits er wordt gekeken naar de leefomgeving van de rat. Deze omgeving moet zo onaantrekkelijk mogelijk worden gemaakt. Muizen mag u wel met vergif bestrijden. Gebruik hiervoor Muskil Excellent.

Soms wordt een bestrijding tegen ratten of muizen uitgevoerd zonder het beoogde resultaat. Op zo’n moment zouden we ons moeten afvragen of we niet iets over het hoofd hebben gezien. Weten we met welk plaagdier we te maken hebben? Is de juiste wering toegepast? Is alles in het werk gesteld om de natuurlijke leefomgeving van het plaagdier te veranderen en schuilplaatsen te ontnemen? Staan de voerdozen en klemmen wel op de juiste plaats? Moet van vergifsoort worden gewisseld bij een eventuele chemische bestrijding? In zo’n geval kunt u beter contact opnemen met een ongediertebestrijder.